Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg. Je kunt de webanalyse cookies instellingen aanpassen.

Fipronil: de laatste updates

9 augustus 2017

Oorspronkelijk bericht: 31 juli 2017. Dit bericht wordt steeds geactualiseerd, laatste update 9 augustus 2017. 

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) waarschuwde eind juli 2017 voor het eerst voor fipronil in bepaalde eieren. Sindsdien houdt zij een actuele lijst bij van eicodes met fipronil. Op 9 augustus kwam de NVWA met het laatste nieuws over ei in andere producten; de concentraties fipronil die tot nog toe zijn aangetroffen in producten waarin eieren zijn verwerkt, zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid.

Up-to-date lijst van eicodes en advies

Het advies geldt om witte eieren met de code 2-NL-4015502 niet te eten, omdat het gehalte van de schadelijke stof fipronil daarin zodanig hoog is dat consumptie een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. Het gaat om eieren van 1 producent. Consumenten wordt geadviseerd de eieren met de code 2-NL-4015502 weg te gooien. Daarnaast zijn eieren aangetroffen met een fipronil-gehalte dat hoger is dan de dagelijks toelaatbare hoeveelheid (ADI) bij langdurige consumptie door kinderen. Ouders van kinderen wordt aangeraden om voorlopig hun kind uit voorzorg geen eieren met deze eicodes te laten eten. Volwassen kunnen deze eieren nog wel eten in normale hoeveelheden (2-3 eieren per week).

Kijk hier voor de meest actuele lijst met eicodes van eieren met fipronil: 

Hoe lees je de eicode uit de NVWA-lijst en op de eieren zelf?

Een voorbeeld van de eicode is 2-NL-43113 02. In dit geval is alleen de middelste getalreeks van 5 cijfers van belang, hieraan kun je aflezen van welk bedrijf het ei komt. Daarom geeft de NVWA de rest van de getallen met een X aan, daar kan elk cijfer staan. Lees meer over de eicode.

Advies bij andere eieren

Voor alle andere eieren geldt het normale advies van 1-2 eieren per week voor kinderen tot 4 jaar en 2-3 eieren per week voor kinderen vanaf 4 jaar en volwassenen.  

In meer producten zit ei, hoe zit het daarmee? (update 09-08-2017)

De NVWA en het bedrijfsleven nemen steekproeven van producten die in de schappen liggen. De concentraties fipronil die door het bedrijfsleven tot nog toe zijn aangetroffen in producten waarin eieren zijn verwerkt, zijn niet gevaarlijk voor de volksgezondheid. Bij een normale portie van bijvoorbeeld eierkoek, mayonaise of eiersalade waarin fipronil is aangetroffen, wordt geen enkel gezondheidsrisico verwacht. De berekende hoeveelheden laten zien dat de porties of portiegroottes zelfs vele malen hoger kunnen zijn zonder dat er sprake is van een gezondheidsrisico.

Wat is fipronil?

Fipronil is een insecticide dat vaak in diergeneeskundige producten tegen vlooien, mijten en teken gebruikt wordt. Fipronil mag niet worden gebruikt bij dieren die bestemd zijn voor de voedselketen, zoals kippen. 

Wat zijn de effecten op je gezondheid?

Fipronil is geen kankerverwekkende stof. Uit de weinige beschreven vergiftingsgevallen bij de mens, zoals bewuste overdoses, is bekend dat fipronil kan leiden tot misselijkheid, overgeven, buikpijn, duizeligheid, en epileptische aanvallen. In het algemeen verdwijnen deze klachten weer. Langdurige inname kan wel schadelijk zijn. In grote hoeveelheden kan het op de lange termijn schade toebrengen aan nier, lever of schildklier. Maar dit gebeurt alleen als je over langere tijd elke dag een te hoge dosis van de stof binnenkrijgt. 

Wat als ik zwanger ben?

Van fipronil zijn geen schadelijke effecten voor de voortplanting of de ongeborene bekend. Zwangere vrouwen en ongeboren kinderen lopen geen extra risico. Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Wat voor soort eieren bevatten fipronil?

Alle eieren van leghenbedrijven (ook biologische, scharrel of vrije-uitloop eieren) waar het middel fipronil is gebruikt, kunnen fipronil bevatten.

Kan ik nog kippenvlees eten?

Ja, leghennen worden wel geconsumeerd maar vrijwel nooit als kipfilet of kippenbout. Door de verwerking in de levensmiddelenindustrie is de hoeveelheid fipronil die er bij consumptie in zit waarschijnlijk klein.

Meer informatie

Lees meer in het nieuwsbericht van de NVWA en bekijk de veelgestelde vragen van de NVWA