Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Boulimia

Omschrijving

Boulimia nervosa is een variant van de eetstoornis anorexia nervosa. Ongeveer 30% van de mensen met anorexia, krijgt boulimia. Boulimia en anorexia kunnen elkaar ook afwisselen bij één en dezelfde persoon.

Kenmerken van boulimia

Kenmerken van boulimia zijn: 

 • vasten uit intense angst om dik te worden 
 • regelmatige eetbuien
 • braken of laxeren om overtollig eten kwijt te raken
 • last hebben van eenzaamheid, depressiviteit en schuldgevoelens 
  Bij eetbuien hoort: 
 • veel eten in weinig tijd 
 • ongecontroleerde drang hebben om te eten 
 • veel calorierijke producten eten

Het komt voor dat boulimiapatiënten met laxeermiddelen, of door het opwekken van braken proberen het eten direct weer uit hun lichaam te krijgen. Sommige patiënten kauwen zelfs alleen maar op het voedsel en spugen het daarna weer uit (chewing and spitting). Ook trainen ze vaak overmatig om op gewicht te blijven. De omgeving merkt dit gedrag in eerste instantie vaak niet op.

Oorzaken van boulimia

Net als bij andere eetstoornissen zijn de oorzaken van boulimia vooral psychisch.  Maar erfelijke aanleg en omgevingsfactoren spelen ook een rol. Factoren die een rol spelen zijn: 
 • erfelijke aanleg
 • traumatische gebeurtenis(sen)
 • faalangst, perfectionisme 
 • angst om de controle over zichzelf te verliezen
 • een niet met de realiteit overeenkomend beeld van zichzelf 

Hoe vaak komt boulimia voor?

In 90% van de gevallen zijn boulimiapatiënten jonge vrouwen die een negatief oordeel hebben over zichzelf en hun uiterlijk. In totaal lijden in Nederland ongeveer 23.000 jonge vrouwen aan boulimia.  

Boulimia nervosa is een eetstoornis. Bij mensen met boulimia worden perioden van vasten afgewisseld met oncontroleerbare eetbuien, gevolgd door braken of overmatig gebruik van laxeermiddelen.

Boulimia nervosa komt vooral bij meisjes en jonge vrouwen voor. Naar schatting lijden in Nederland jaarlijks ongeveer 23.000 meisjes en jonge vrouwen aan boulimia. Door het vasten, braken en laxeren ontstaat ondervoeding. Door het braken kan de wand van de slokdarm onherstelbaar beschadigd raken. Ongeveer 4% van de boulimia nervosa patiënten sterft tenslotte aan ondervoeding of zelfmoord. 

Het is cruciaal om bij vermoedens van boulimia zo snel mogelijk naar de huisarts te gaan, want boulimia is moeilijker te behandelen naarmate iemand er langer aan lijdt.

Gezondheidseffecten

Mensen met boulimia hebben een negatief oordeel over zichzelf, hun lichaamsgewicht en hun uiterlijk. Ze doen vaak veel moeite om de eetbuien voor de omgeving verborgen te houden. Aan het uiterlijk is niet te zien of iemand boulimia heeft. Sommige mensen zijn te dik, anderen te mager of hebben een goed gewicht. 

Door het afwisselend vasten en braken en het gebruik van laxeermiddelen ontstaat ondervoeding wegens gebrek aan essentiële voedingsstoffen, zoals vitamines, mineralen, eiwitten en essentiële vetzuren. Door veel braken wordt bovendien de wand van de slokdarm beschadigd. Gevolgen van de ondervoeding voor meisje en jonge vrouwen zijn onder andere groeivertraging, verlate puberteitsontwikkeling en botontkalking. 

Als het normale eetpatroon niet op tijd wordt hervat kan de gezondheidsschade niet meer volledig worden hersteld. In de zich nog ontwikkelende hersenen van meisjes en jonge vrouwen treden bovendien veranderingen op die nooit meer helemaal verdwijnen, ook niet als de patiënt weer een normaal eetpatroon krijgt. 

Sterfte bij boulimia nervosa

Ongeveer 4% van de boulimia patiënten sterft tenslotte aan ondervoeding of zelfmoord. Daarmee heeft boulimia, na anorexia nervosa, het hoogste sterftecijfer van alle psychische aandoeningen.

Chronische boulimia

Boulimia nervosa kan ook een chronisch verloop hebben en leiden tot een afwijkend eetpatroon gedurende het leven.

Voedingsadvies

Het is cruciaal om boulimia nervosa zo snel mogelijk te behandelen, om gezondheidsschade door veelvuldig braken en ondervoeding te voorkomen. Dat vereist een deskundige en intensive psychologische begeleiding.

Het is daarom sterk aan te raden om bij vermoedens van boulimia direct naar de huisarts te gaan. Als je er snel bij bent is de kans op herstel het grootst. Boulimia nervosa is moeilijker te behandelen naarmate iemand er langer aan lijdt.