Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Alcohol drinken kan op elk moment van de zwangerschap gevaarlijk zijn

1 november 2016

Een wijntje tijdens de zwangerschap? Dat is nooit verstandig: alcohol kan op elk moment van de zwangerschap schadelijk zijn voor het kind. Om dat risico uit te sluiten, raden we aan om geen alcohol te drinken vanaf het moment dat je zwanger wilt worden en tijdens de zwangerschap.

Onderzoekers hebben onlangs verschillende objectieve onderzoekmethoden op een rijtje gezet om de effecten van alcohol op moeder en kind nauwkeuriger te kunnen bestuderen. Zij concludeerden dat de bestaande methoden nog niet betrouwbaar genoeg zijn om meer te weten te komen over hoe de schadelijke effecten van alcohol precies tot stand komen. Onderzoek toont in ieder geval aan dat alcohol op elk moment van de zwangerschap schadelijk kan zijn voor het kind.

zwangerschap en alcohol

Negatieve effecten alcohol

Alcohol tijdens de zwangerschap vergroot de kans op een miskraam, vroeggeboorte en een kind met een laag geboortegewicht. Ook kan alcohol de latere ontwikkeling van het kind beïnvloeden. De risico’s van de negatieve effecten nemen toe als je meer alcohol zou drinken.

Gedurende de hele zwangerschap kan alcohol het ongeboren kind bereiken, dus ook wanneer de placenta nog niet is ontwikkeld of als de moeder nog niet weet dat ze zwanger is. De alcoholconcentratie in het kind is gelijk aan die in het bloed van de moeder.

Wetenschappers: goede onderzoekmethoden?

In een recent wetenschappelijk artikel hebben onderzoekers verschillende objectieve methoden op een rij gezet om het alcoholgebruik van de moeder tijdens de zwangerschap te meten. Deze methoden zouden kunnen helpen bij het inschatten van eventuele risico’s voor het  kind én kunnen bijdragen aan beter onderzoek naar de effecten van alcohol tijdens de zwangerschap.

Onderzoek door vragen te stellen

Nu wordt vaak aan de moeder gevraagd of ze alcohol heeft gedronken en zo ja wanneer en hoeveel. Omdat het niet makkelijk is je te herinneren wanneer je wat en hoeveel hebt gegeten en gedronken is het navragen van alcoholgebruik geen hele betrouwbare methode.

Onderzoek door weefsel te analyseren

In verschillende onderzoeken is met behulp van weefsel geprobeerd na te gaan of de moeder alcohol heeft gedronken. Denk aan bloed, zweet, urine, speeksel, haar, meconium (de eerste ontlasting van baby) en de placenta. In sommige weefsels is alcoholgebruik pas na te gaan wanneer de moeder veel alcohol heeft gedronken, waardoor de methode niet bruikbaar is wanneer de moeder een kleinere hoeveelheid alcohol heeft gebruikt. Ook is in sommige weefsels het alcoholgebruik gedurende sommige perioden van de zwangerschap soms wel of juist niet na te gaan. De vorming van meconium vindt bijvoorbeeld pas plaatst na de derde maand van de zwangerschap plaats. Het geeft daarom geen goed beeld van eventueel alcoholgebruik in de eerste 3 maanden.

Uit de analyse in dit artikel blijkt dat ook deze methoden erg verschillen in hoe gevoelig en specifiek ze zijn. Om beter onderzoek naar de effecten van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap te kunnen doen, zijn nauwkeurige en eenvoudige methoden nodig.

Eén ding staat vast: om gezondheidsschade door alcohol te voorkomen, raden we aan om geen alcohol te drinken vanaf het moment dat je zwanger wilt worden en tijdens de zwangerschap.