Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Leven mensen met overgewicht wel echt even lang?

4 augustus 2016
Ouderen met (ernstig) overgewicht hebben vaker diabetes type 2, maar leven even lang als ouderen zonder overgewicht. Deze groep mensen met (ernstig) overgewicht lijden daardoor meer jaren van hun leven aan deze ziekte dan ouderen met een gezond gewicht. Dit concluderen onderzoekers van het Erasmus MC in Rotterdam op basis van een studie waarin duizenden mensen jarenlang werden gevolgd. 

Het doel van het onderzoek was om te onderzoeken of er een verschil is tussen mensen met een gezond gewicht en met (ernstig) overgewicht in het aantal jaren dat ze wel of niet aan diabetes type 2 lijden. In de studie werden 11 jaar lang 6000 inwoners van Rotterdam gevolgd, die aan het begin van de studie ouder dan 55 jaar waren. Er werd bijgehouden of deze mensen diabetes ontwikkelden en of ze kwamen te overlijden.

Meer overgewicht, meer diabetes

De resultaten in het kort:

  • Van de onderzochte groep mensen kreeg 12,4% diabetes type 2 en kwam 33,7% te overlijden tijdens de studie
  • Mensen met ernstig overgewicht kregen vaker diabetes type 2 en leefden meer jaren met deze ziekte dan mensen met een gezond gewicht
  • Vrouwen met ernstig overgewicht hadden een grotere kans om diabetes type 2 te krijgen en leefden meer jaren met de ziekte dan mannen met ernstig overgewicht
  • De levensverwachting was niet verschillend tussen mensen met ernstig overgewicht en mensen met een gezond gewicht ongeacht of ze diabetes type 2 hadden of niet. 

Mogelijke verklaring

De onderzoekers hebben er zelf geen verklaring voor dat ouderen met ernstig overgewicht geen grotere kans hebben om eerder te overlijden dan ouderen met een gezond gewicht. Een van de redenen kan zijn dat de gezondheidszorg verbeterd is waardoor te zware mensen met een aandoening (zoals diabetes type 2) even lang blijven leven. Ze benadrukken dat er wel verschillen kunnen zijn in levensverwachting tussen jongere mensen met ernstig overgewicht en een gezond gewicht. 

Wat zeggen andere onderzoeken?

Uit eerder onderzoek bij jongere mensen bleek bijvoorbeeld dat mensen met ernstig overgewicht wel een kortere levensverwachting hadden dan mensen met een gezond gewicht. Ander onderzoek vond ook dat mensen met ernstig overgewicht in de leeftijd van 40-60 jaar minder ziektevrije levensjaren hebben. 

Wat zegt dit onderzoek nu?

Astrid Postma-Smeets, expert voeding en gezondheid van het Voedingscentrum: “De uitkomst van het onderzoek bevestigt dat  overgewicht de kans op diabetes type 2 verhoogt, al lijkt dit niet samen te hangen met een kortere levensduur bij ouderen. Dit betekent dat ouderen met (ernstig) overgewicht meer jaren van hun leven onder deze ziekte lijden dan ouderen met een gezond gewicht.  Dus ook voor deze groep is gezond eten en voldoende bewegen belangrijk, omdat dit helpt om een gezond gewicht te behouden. En een gezond gewicht verkleint de kans op diabetes type 2.”