Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Onderzoeken bevestigen advies: vervang verzadigd door onverzadigd vet

4 oktober 2016
Verzadigd vet in je voeding vervangen door onverzadigd vet, is gunstig voor je gezondheid. Het verlaagt je LDL-cholesterol. Dat is aangetoond in een onderzoek van de World Health Organization (WHO). Een ander onderzoek laat zien dat een hogere inname van verzadigd vet en transvet samenhangt met een hogere sterfte.
De WHO nam voor het onderzoek de gegevens uit een groot aantal onderzoeken bij elkaar. Alle gegevens zijn samengevoegd en geanalyseerd. Hieruit blijkt dat de effecten op het cholesterol het meest gunstig zijn als verzadigd vet wordt vervangen door onverzadigd vet.

Cholesterol lager in alle gevallen

In het onderzoek werden de gegevens van meer dan 70 voedingsstudies meegenomen. De hoeveelheid verzadigd vet in de voeding liep sterk uiteen in de verschillende studies. Maar of de inname van verzadigd vet nu hoog of laag was, vervanging van verzadigd vet door onverzadigd vet leidde in alle gevallen tot een gunstiger cholesterolgehalte.

Relatie verzadigd vet en sterfte

Het effect van vetinname op het LDL-cholesterolgehalte is al vaak onderzocht. Ook naar de relatie tussen vet en het risico op hart- en vaatziekten is al veel onderzoek gedaan. De samenhang tussen vetten in de voeding en sterfte is nog niet zo vaak onderzocht. In een recent verschenen Amerikaans onderzoek is dit wel gebeurd.

Onverzadigd vet: lagere sterfte

De onderzoekers bestudeerden de samenhang tussen vetten in de voeding en sterfte in 2 grote studies, waarin ruim 125.000 mensen enkele jaren zijn gevolgd. De conclusie luidt dat er een verband is tussen een hogere inname van verzadigd vet en de toename in sterfte. Voor transvet is deze samenhang sterker. Inname van onverzadigde vetzuren hangt juist samen met een lagere sterfte.

In het onderzoek is ook gekeken aan welke ziekten mensen doodgingen. De onderzoekers vonden een lagere sterfterisico aan verschillende chronische ziekten (hart- en vaatziekten, kanker, luchtwegaandoeningen en ziekten van het zenuwstelsel) als verzadigd vet werd vervangen door onverzadigd vet. Voor een aantal van deze ziekten is meer onderzoek nodig om de resultaten te kunnen bevestigen.

vetten advies

Advies: vervang verzadigd door onverzadigd vet

De bevindingen uit het onderzoek van de WHO en het Amerikaanse onderzoek sluiten aan bij het advies van het Voedingscentrum om verzadigde vetzuren te vervangen door onverzadigd vet. Onze adviezen zijn gebaseerd op de richtlijnen van de Gezondheidsraad.

De Gezondheidsraad heeft op basis van een groot aantal onderzoeken geconcludeerd dat je LDL-cholesterol lager wordt als je verzadigde vetzuren vervangt door (enkelvoudige of meervoudige) onverzadigde vetzuren. Je verlaagt hiermee ook het risico op hartziekten. Ook transvetzuren verhogen het risico op hartziekten. Daarom is het advies om boter, harde margarine en bak- en braadvetten te vervangen door zachte margarines, vloeibaar bak- en braadvet en plantaardige oliën.