Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Voedingscentrum ziet geen heil in sticker Mars

2 december 2016
Mars Nederland heeft een persbericht uitgebracht dat zij door middel van een sticker jongeren wil helpen kiezen voor een gezonde levensstijl. In de media wordt het beeld geschetst dat het Voedingscentrum dit idee ondersteunt. Dit is onjuist. Het Voedingscentrum wil dat Mars het aanbod op middelbare scholen gezonder maakt. 
Mars Nederland wil in 2017 haar automaten op middelbare en mbo scholen voorzien van een sticker met informatie over de hoeveelheid calorieën per product. Mars heeft ten onrechte gesuggereerd dat dit plan onderdeel is van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen en dat ook het Voedingscentrum dat akkoord heeft ondertekend. Beide uitingen zijn onjuist. Daarnaast stelt Mars dat het Voedingscentrum en Mars samenwerken aan de sticker. Ook dat klopt niet. 


Akkoord Gezonde Voeding op Scholen

Het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen is een samenwerkingsverband tussen cateraars en productleveranciers. De eigenaar van dit akkoord is JOGG (Jongeren Op Gezond Gewicht). Het streven van het akkoord is voldoen aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Dit zijn onderbouwde richtlijnen om het aanbod op scholen gezonder te maken. Het Voedingscentrum is geen ondertekenaar van het akkoord, maar monitort in hoeverre partijen die het akkoord wél ondertekend hebben voldoen aan de richtlijnen. 

Mars voldoet niet aan de richtlijnen van het Akkoord

Mars Nederland voldoet niet aan de afspraken van het Akkoord Gezonde Voeding op Scholen. Oftewel: ze voldoet niet aan de Richtlijnen Gezondere Kantines van het Voedingscentrum. Patricia Schutte, woordvoerder van het Voedingscentrum: “Als Mars wil voldoen aan de Richtlijnen, dan moet ze zorgen dat minimaal 60% van het aanbod in de automaat bestaat uit gezondere producten en dat deze producten het meest zichtbaar zijn. Een sticker met calorievermelding draagt niet bij aan de afspraken in het Akkoord. Bovendien staat al sinds jaar en dag de hoeveelheid calorieën op het etiket, die informatie is dus al beschikbaar. Het noemen van calorieën werkt onvoldoende.” Ook de eigenaar van het Akkoord, Jongeren Op Gezond Gewicht geeft een reactie: “Wil Mars voldoen aan de richtlijnen, dan moeten ze dit jaar nog alle automaten op vo- en mbo-scholen ombouwen”.

Mars en het Voedingscentrum werken niet samen

Mars heeft gisteren gevraagd of het Voedingscentrum naar de sticker wil kijken. Patricia Schutte: “Mars stelt dat er een samenwerking is als het gaat om het ontwikkelen van de sticker. Wij benadrukken dat wij de sticker niet mede-ontwikkelen. Voor ons ligt de prioriteit bij het nakomen van de afspraken zoals in het Akkoord zijn opgenomen.”