Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Adviescommissies

Het Voedingscentrum brengt experts op een bepaald vakgebied bij elkaar om hen mee te laten denken over uiteenlopende vraagstukken. Om ons te adviseren over gedrag en communicatie werken we met een vaste adviescommissie. Voor andere onderwerpen werken we met commissies in wisselende samenstelling afhankelijk van het onderwerp.

Adviescommissie Richtlijnen Schijf van Vijf

Aan de totstandkoming van de Richtlijnen Schijf van Vijf hebben als adviescommissie meegewerkt:

 • Prof. Dr. Ir. Edith Feskens, Wageningen UR.
 • Prof. Dr. Ir. Frans Kok, Wageningen UR.
 • Prof. Dr. Ir. Ronald Mensink, Universiteit Maastricht.
 • Dr. Ir. Marga Ocké, RIVM, Bilthoven.
 • Prof. Dr. Jogchum Plat, Universiteit Maastricht.
 • Dr. Ir. Annet Roodenburg, HAS, Den Bosch
 • Dr. Ir. Caroline van Rossum, RIVM , Bilthoven.
 • Prof. Dr. Ir. Jaap Seidell, Vrije Universiteit Amsterdam.
 • Dr. Ir. Caroline Spaaij, Gezondheidsraad, Den Haag.
 • Prof. Dr. Hans Verhagen, RIVM, Bilthoven (tot 1 november 2015).
 • Dr. Ir. Rianne Weggemans, Gezondheidsraad, Den Haag.

Adviescommissie Gedrag en Communicatie

In de vaste adviescommissie Gedrag en Communicatie zitten verschillende hoogleraren met expertise op het gebied van Preventie, Consumentengedrag, Strategische Communicatie, Psychologie en Gezondheidscommunicatie. Zij hebben onder andere advies gegeven bij het creëren van het nieuwe beeldmerk van de Schijf van Vijf.

 • Prof. Dr. Bob Fennis, hoogleraar Consumentengedrag, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Prof. Dr. Rob Holland, hoogleraar Sociaal psychologische determinanten van voedingskeuze, Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. Dr. Stef Kremers, hoogleraar Obesitaspreventie, Universiteit Maastricht.
 • Dr. Reint Jan Renes, Lector van het lectoraat Crossmediale Communicatie in het Publieke Domein, Hogeschool Utrecht.
 • Prof. Dr. Emely de Vet, hoogleraar Gezondheidscommunicatie, Wageningen UR.
 • Prof. Dr. Denise de Ridder, hoogleraar Gezondheidspsychologie, Universiteit Utrecht.
 • Prof. Dr. Bas van den Putte, hoogleraar Gezondheidscommunicatie, Universiteit van Amsterdam.
 • Prof. Dr. Ingrid Steenhuis, hoogleraar preventie, Vrije Universiteit Amsterdam.

Adviescommissie Duurzaam Eten

Om ons te adviseren op het gebied van meer duurzame voedselkeuze worden voor verschillende vraagstukken experts geraadpleegd. Bij bijvoorbeeld de milieudruk van Richtlijnen Schijf van Vijf en het opstellen van factsheets zijn de volgende experts betrokken geweest:

 • Dr. Harry Aiking, Vrije Universiteit Amsterdam, Instituut voor Milieustudies.
 • Ir. Henk Westhoek, PBL, Den Haag.
 • Dr. Ir. Liesbeth Temme, RIVM, Bilthoven.
 • Dr. Ir. Sanderine Nonhebel, Rijksuniversiteit Groningen.
 • Drs. Jonna Snoek, Milieu Centraal, Utrecht.
 • Dr. Hans Dagevos, Wageningen Economic Research, Wageningen.
 • Prof. Dr. Ir. Pieter van t Veer, Wageningen UR.
 • Ir. Gijs Kunemans , CLM, Culemborg.
 • Ir. Hans Blonk, Blonk Consultants, Gouda.

Externe experts rondom voedselveiligheid

 • Dr. Ir. Rijkelt Beumer, Wageningen UR.
 • Dr. ir. Rob de Jonge, RIVM, Bilthoven.
 • Dr. Friesema, RIVM, Bilthoven.
 • Prof. Dr. Benno ter Kuile, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Prof. Dr. Ir. Marcel Zwietering, Wageningen UR.
 • Prof. Dr. Ir. Ivonne Rietjens, Wageningen UR.
 • Dr. Anton Rietveld, RIVM, Bilthoven.
 • Dr. Henk van der Schee, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Dr. Rob Theelen, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Dr. Ir. Jacqueline Castenmiller, Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.
 • Dr. Ir. Ralf Hartemink, Wageningen UR.
 • Prof. Dr. Jaap Wagenaar, Universiteit Utrecht.
 • Dr. de Kok, Universiteit Maastricht.