Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Beter Leven-keurmerk (1, 2 en 3 sterren)

De Dierenbescherming heeft een keurmerk ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding 'Beter Leven' en 1, 2 of 3 sterren. 

Het Beter Leven-keurmerk staat op ei, zuivel en vlees, waarbij bij de productie rekening is gehouden met dierenwelzijn. Hoe meer sterren, hoe meer er rekening is gehouden met dierenwelzijn.

Beter Leven-keurmerken met 2 en 3 sterren zijn Topkeurmerken.

Wat betekent het Beter Leven-keurmerk?

Het Beter Leven-keurmerk heeft de Dierenbescherming ontwikkeld om diervriendelijke producten te ondersteunen. Het bestaat uit het logo van de Dierenbescherming met de vermelding 'Beter Leven' en 1, 2 of 3 sterren.

Beter Leven 1-ster is geen Topkeurmerk. Beter leven 2- en 3 sterren zijn wel Topkeurmerken vanwege hun hoge score op duurzaamheid, transparantie en controle. Bij 2 en 3 sterren is nog meer rekening gehouden met dierenwelzijn.

Beter Leven-keurmerken 

Welke kwaliteitseisen worden gesteld aan het Beter Leven-keurmerk?

De kwaliteitseisen zoals de Dierenbescherming die heeft gesteld aan het welzijn van de dieren zijn in afspraken met de producent vastgelegd. Ze worden gecontroleerd door een onafhankelijke instantie. Lees meer over de eisen op de website van Beter Leven

Eisen voor zuivel

Het Beter Leven-keurmerk stelt voor de zuivelproductie eisen aan dierenwelzijn en milieu. Bijvoorbeeld om de biodiversiteit te stimuleren. Fosfaat- en stikstofkunstmest mogen niet worden gebruikt. De boeren moeten stroom uit hernieuwbare bronnen uit Nederland gebruiken en er zijn eisen voor het gebruik voor gewasbeschermingsmiddelen. 

Voor het Beter Leven-keurmerk met 3 sterren zijn de eisen strenger dan voor het keurmerk met 1 ster. Ook zijn de eisen voor dierenwelzijn strenger, over de minimale ligruimte, ruimte om te lopen, de weidegang en transportduur. 

Eisen voor eieren

Voor de eierproductie worden geen milieueisen gesteld. Er wordt gekeken naar het welzijn van de kippen.

Aan eieren met Beter Leven 1 ster worden hogere eisen gesteld ten opzichte van gangbare scharreleieren. De leghennen hebben een overdekte uitloop, stallen met daglicht en kippen kunnen hun natuurlijke gedrag vertonen.

Leghennen van eieren met Beter Leven 2 sterren hebben hiernaast een begroeide overdekte uitloop met voldoende beschutting. Er leven wel evenveel kippen per oppervlakte stal als bij Beter Leven 1 ster.

Beter Leven 3 sterren stelt strengere eisen aan bijvoorbeeld het aantal leghennen per oppervlakte stal, de transport en de grootte van de overdekte uitloop.

Eisen voor vlees

Ook voor de vleesproductie worden door het Beter Leven-keurmerk geen milieueisen gesteld. Welke eisen precies aan het welzijn van dieren gesteld worden verschilt per diersoort. Algemeen kun je denken aan verschillen in de ruimte die de dieren krijgen, of de dieren naar buiten kunnen, de stalcondities en transportduur. 

Het Beter Leven-keurmerk met 1 ster staat op producten die wat verder gaan dan gangbare vleesproducten op het gebied van duurzaamheid. Beter Leven 2 sterren staat op producten die nog meer aandacht aan dierenwelzijn besteden, maar nog niet zo ver gaan als biologische producten. Het Beter leven 3-sterren keurmerk kun je vinden op biologische producten of producten met vergelijkbare dierenwelzijnseisen. 

Controle

Beter Leven wordt onafhankelijk gecontroleerd door een geaccrediteerde partij in opdracht van de Dierenbescherming. Er is een sanctiebeleid.