Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Allylalkoxybenzenen

Allylalkoxybenzenen(fenylethers) zijn aromastoffen. Ze zitten in sommige kruiden, zoals anijs, venkel, kaneel en dragon. Er zijn verschillende allylalkoxybenzenen, namelijk estragol, methyleugenol, safrol en myristicine.  

Er is weinig bekend over de gezondheidsrisico’s. In grote hoeveelheden kunnen ze mogelijk kankerverwekkend zijn. Myristicine vertraagt juist de groei van tumoren. 

Normaal gebruik van kruiden is niet schadelijk voor je gezondheid. Er is wettelijk vastgelegd hoeveel allylalkoxybenzenen er maximaal in een product mag zitten. 

Omschrijving

Allylalkoxybenzenen (fenylethers) zijn aromastoffen die van nature in sommige kruiden en specerijen voorkomen. Aromastoffen veranderen de geur en smaak van een product. Allylalkoxybenzenen vallen onder de plantengifstoffen

Soorten allylalkoxybenzenen

Tot de allylalkoxybenzenen behoren:

  • Estragol (onder andere in anijs, dragon, venkel en basilicum) 
  • Methyleugenol (onder andere in piment, basilicum, nootmuskaat en dragon) 
  • Safrol (onder andere in nootmuskaat, kaneel, sassafras en dong quai)
  • Myristicine (onder andere in nootmuskaat, foelie, anijs, peper en sassafras) 

Gehalte allylalkoxybenzenen

Per kruid of specerij kan het gehalte allylalkoxybenzenen behoorlijk uiteenlopen, als gevolg van verschillen in ras, groeiomstandigheden en bewerking. Kruiden in poedervorm bevatten minder aroma dan de verse of ingevroren vorm. Ze zullen daardoor minder allylalkoxybenzenen bevatten. 

Gezondheidseffecten

In de onderstaande tabel staan de gezondheidseffecten van de allylalkoxybenzenen. 
Allylalkoxy-
benzeen
Komt voor in Gezondheidseffect
Estragol,  
safrol en
methyleugenol 
Onder andere:
anijs,
dragon,
venkel,
basilicum,
kaneel,
sassafras,
steranijs,
dong quai.
Acuut: hallucinatie.

Regelmatig hoge dosis:
leverschade. Mogelijk
kankerverwekkend.
Myristicine  Vooral in:
nootmuskaat,
foelie. 
Acuut: hallucinatie.
Veroorzaakt geen
leverschade, vertraagt
de groei van tumoren. 

Allylalkoxybenzenen werken als een antidepressivum en helpen kramp op te lossen. In hoge dosis zijn ze hallucinogeen. Mogelijke bijwerkingen zijn maagdarmkrampen, overgeven en beven.

Kankerverwekkend?

Uit dierproeven, reageerbuisonderzoek en een enkel onderzoek bij mensen blijkt dat estragol, methyleugenol en safrol als zuivere stof genotoxisch zijn. Genotoxisch wil zeggen dat ze het erfelijk materiaal (DNA) beschadigen. Stoffen die genotoxisch zijn, zijn mogelijk kankerverwekkend.

Er is nog maar weinig onderzoek gedaan bij mensen en naar het effect als de stoffen gegeten worden in de vorm van kruiden. Daarom is nog niet duidelijk of, en zo ja in welke mate, deze stoffen schadelijk zijn voor mensen die kruiden eten of kruidenthee drinken.

Veiligheid

In zuivere vorm zijn estragol, methyleugenol en safrol voor proefdieren kankerverwekkend. De Europese Unie stelt dan geen toelaatbare dagelijkse inname (TDI) vast. Om de inname van deze stoffen zo veel mogelijk te beperken mogen estragol, methyleugenol en safrol in de EU niet in geconcentreerde vorm als smaakstof worden toegevoegd. De kruiden waarin ze voorkomen, zoals kaneel, nootmuskaat en anijs, mogen wel aan levensmiddelen worden toegevoegd. De hoeveelheid is dan aan een maximum gebonden. 

Maximale hoeveelheden in producten

In de Europese Unie bestaat voor estragol, methyleugenol en safrol een maximum toegelaten gehalte. Dit is vastgelegd in de Europese verordening die gaat over het gebruik van aroma’s in levensmiddelen. 

Voedingsadvies

Uit voorzorg gelden de volgende adviezen:

  • Gebruik geen pillen, capsules of andere sterk geconcentreerde producten die gemaakt zijn van kruiden die allylalkoxybenzenen bevatten (anijs, dragon, venkel, basilicum, piment, nootmuskaat, kaneel, sassafras, dong quai, foelie en peper), of van de essentiële oliën van deze kruiden. In deze vorm hebben de kruidenpreparaten een hoog allylalkoxybenzeengehalte en kunnen ze acuut giftig zijn.
  • Het normaal gebruik van keukenkruiden zoals anijs, dragon, venkel, basilicum, piment, nootmuskaat, kaneel, sassafras, dong quai, foelie en peper in gerechten is geen probleem. De inname van allylalkoxybenzenen is dan zeer beperkt.              

Voor zwangeren, moeders die borstvoeding geven en baby’s

Kleine baby’s kunnen vrij snel meer allylalkoxybenzenen binnenkrijgen dan goed voor ze is. Daarom geldt het advies voor zwangere vrouwen en voor moeders die borstvoeding geven om geen borstvoedingsthee met venkel en anijs, venkelthee, anijsthee of kaneelthee te nemen. Geef ook geen venkelthee, anijsthee of kaneelthee aan baby's, bijvoorbeeld tegen darmkrampjes. Verder is het advies om geen pillen, capsules of andere sterk geconcentreerde producten die gemaakt zijn van kruiden die allylalkoxybenzenen bevatten (anijs, dragon, venkel, basilicum, piment, nootmuskaat, kaneel, sassafras, dong quai, foelie en peper), of van de essentiële oliën van deze kruiden. Lees meer over dit advies.

Meer informatie

European Food Safety Authority: www.efsa.europa.eu  

Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (Jacfa)

Europese verordening nr. 1334/2008 inzake gebruik aroma’s in levensmiddelen