Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Demeter

Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw. Biologisch-dynamische boeren voldoen aan de biologische eisen en daarbovenop aan specifiek biologisch-dynamische eisen voor dierenwelzijn, natuur en landschap en bewerking.

Demeter-producten zijn vooral te vinden in natuurwinkels.

Het Demeter-keurmerk behoort tot de 12 Topkeurmerken.

Wat betekent het Demeter-keurmerk?

Bij het keurmerk Demeter is rekening gehouden met dierenwelzijn, milieu en natuur. Producten worden geteeld zonder kunstmest en chemisch-synthetische bestrijdingsmiddelen. Demeter-producten zijn vooral te vinden in natuurwinkels. Ze mogen ook het EKO-keurmerk dragen en moeten het Europees biologisch keurmerk dragen.   

Als het keurmerk van Demeter op de verpakking staat, is het product afkomstig van de biologisch-dynamische landbouw.

Biologisch-dynamische landbouw

De biologisch-dynamische landbouwmethode komt voort uit de antroposofie, een levensvisie die begin 20e eeuw in Duitsland door de antroposoof Rudolf Steiner is ontwikkeld. Uitgangspunt is dat er een samenhang bestaat tussen mens, plant, dier, bodem en kosmos. Daarom zijn het meestal gemengde bedrijven. De onderlinge levensprocessen worden in de biologisch-dynamische landbouw zo veel mogelijk ondersteund. 

Zo kunnen boeren werken met een zaaikalender die rekening houdt met de maanstand en homeopathische mestpreparaten en wordt er gestreefd naar een kringloop van voer en mest op het eigen bedrijf. 

Bij het Demeter keurmerk is rekening gehouden met dierenwelzijn, milieu en natuur. Producten worden geteeld zonder kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen.

Welke voorwaarden worden gesteld aan het Demeter-keurmerk?

Voor het Demeter keurmerk gelden de volgende voorwaarden:

 • Er moet 100% biologische mest worden gebruikt
 • Het voer voor de dieren moet voor 100% biologisch zijn en daarbij voor minimaal 80% van het eigen bedrijf afkomstig zijn (voor kippen 50%)
 • Het gebruikte stro moet van een biologisch-dynamisch of biologisch bedrijf afkomstig zijn. In de biologisch-dynamische veehouderij zijn de dierenwelzijnseisen hoger dan in de biologische veehouderij 

Voor kippen gelden deze eisen:

 • Binnen maximaal 5 kippen op 1 m² 
 • Kippen hebben buiten 4 m² in een uitloop met bomen of struiken
 • Er worden kippen van een langzaam groeiend ras gehouden
 • Vleeskippen worden minimaal 81 dagen oud, legkippen 2 jaar
 • De snavel mag niet worden geknipt of geveild
 • Er worden 2 hanen per 100 kippen gehouden

  Voor koeien gelden deze eisen:

  • Maximaal 2 koeien per hectare, minimaal 180 dagen weidegang
  • Biologisch stro
  • Onthoornen is niet toegestaan
  • Koetrainers zijn niet toegestaan
  • Kalfjes groeien op in groepen en krijgen bedrijfseigen melk
  • Minimaal 60% ruwvoer (gras/hooi/kuil)

  Keurmerkhouder

  Demeter International, in Nederland  Stichting Demeter, is eigenaar en beheerder van het keurmerk. Er is onafhankelijke controle door een geaccrediteerde partij en er is een sanctiebeleid.

  Wie controleert of de regels worden nageleefd?

  Control Union Certifications controleert of de regels worden nageleefd.