Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W Y Z
Encyclopedie A-Z

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) ziet erop toe dat het eten veilig is. 

Zij doen dit aan de hand van regels voor voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet of in Europese wetgeving.

Wat is de NVWA?

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houdt de veiligheid van ons voedsel in de gaten. Daarvoor zijn wetten en regels opgesteld. De NVWA controleert of bedrijven die zich met eten bezig houden zich aan de wetten en regels houden. 

De NVWA is ontstaan uit een fusie van de Voedsel en Waren Autoriteit (voorheen de Keuringsdienst van Waren), de Algemene Inspectiedienst (AID) en de Plantenziektenkundige Dienst (PD). De NVWA valt onder het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). 

Taken van de NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit:  

  • bewaakt de veiligheid van voedsel en consumentenproducten  
  • bewaakt de gezondheid van dieren en planten
  • houdt het dierenwelzijn in de gaten
  • handhaaft de natuurwetgeving 

Producenten die dierlijke producten verwerken zoals vlees, vis, zuivel of eieren moeten door de NVWA erkend worden. Als je deze producten in de winkel koopt kun je ze aan het ‘EU-ovaal’ herkennen. Hieraan kun je zien waar het product gemaakt is.

De NVWA kijkt niet alleen naar ons voedsel, maar ook naar diervoeding. Want via het voer van de koe, varken of kip kan ons eten besmet worden. In het verleden zijn er een aantal schandalen geweest, denk aan dioxine in eieren, die veroorzaakt werden door vervuild diervoer. Daarom zijn nu de regels die gelden voor diervoeding bijna net zo streng als die voor ons eigen eten.

Uitvoering

De NVWA controleert of bedrijven zich aan de wetten houden aan de hand van de Nederlandse regels voor de voedselveiligheid die zijn vastgelegd in de Warenwet. Omdat Nederland deel uitmaakt van de EU geldt ook in Nederland steeds vaker de Europese wetgeving.

De Warenwet zegt dat producenten geen levensmiddelen in de handel mogen brengen die niet veilig zijn. Tegelijkertijd staat in de wet ook dat de producent zelf eindverantwoordelijk is voor een veilig product. Het bedrijfsleven is dus zelf verantwoordelijk voor de dagelijkse controle. De NVWA houdt weer toezicht op deze controles. 

Bedrijven die hun controlesystemen goed op orde hebben worden minder vaak gecontroleerd. De NVWA kan hierdoor meer aandacht besteden aan bedrijven die hierin nog achterlopen.

Klantcontactcentrum

Als een product niet in orde is of als voedsel uit de winkel, snackbar of restaurant de oorzaak is van een voedselinfectie, kunnen mensen dat melden bij de Klantcontactcentrum van de NVWA op het nummer 0900–0388 (lokaal tarief) of via de website van de NVWA. Ook andere overtredingen van de Warenwet kun je melden bij de NVWA.

Meer informatie

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit: www.nvwa.nl 
Voor meer informatie over de Warenwet: wetten.overheid.nl