Voedingscentrum.nl maakt gebruik van cookies. Waarom? Lees onze uitleg.
Menu
Zoek

Werkwijze voor gezondere en duurzamere eetomgevingen in de gemeente

Doorloop deze werkwijze om te werken aan gezondere en duurzamere eetomgevingen in jouw gemeente aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen. Zo maak je gezonde en duurzame voedselkeuzes gemakkelijker voor jullie inwoners. Ga aan de slag met jullie bedrijfsrestaurant, buurtlocaties, sportevenementen en schoolkantines als onderdeel van jullie integrale beleid. bouwstenen werkwijze gemeente

Aan de slag met de werkwijze

De inrichting van de eetomgeving heeft invloed op onze voedselkeuze. Deze keuzes maken we vaak onbewust. Voor iedereen moet het gemakkelijk zijn om overal gezonde en duurzame voedselkeuzes te maken. Nu is dat vaak niet het geval. Sterker nog, de eetomgeving is in de afgelopen tientallen jaren op zo’n manier veranderd dat de verleiding voor ongezond voedsel enorm is. Zo draagt de eetomgeving bij aan het overgewichtsprobleem in Nederland. Lees in onze factsheet meer over de invloed van de eetomgeving op onze voedselkeuzes.

Voor een gezonde toekomst voor mens en milieu is het belangrijk dat eetomgevingen de Schijf van Vijf als uitgangspunt nemen. Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het inrichten van eetomgevingen. Help inwoners om gezonder en duurzamer te kiezen door eetomgevingen zo in te richten dat die keuze - letterlijk - meer voor de hand ligt. Deze werkwijze helpt daarbij.

Integrale aanpak

Gemeenten hebben de taak om de gezondheid van hun inwoners te beschermen. Hiervoor is een lokale integrale aanpak nodig waarin gezondere en duurzamere eetomgevingen onderdeel uitmaken van uiteenlopende beleidsdomeinen. Dit is mogelijk met de brede Specifieke Uitkering (SPUK) van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Met gezondere en duurzamere eetomgevingen geef je invulling aan jullie lokale ambities rondom thema’s als overgewicht, gezonde leefstijl en leefomgeving, gezondheidsachterstanden en duurzaamheid. Dit sluit aan bij de JOGG-aanpak.

Voor wie is de werkwijze?

De werkwijze is voor iedere gemeente die toe wil werken naar gezondere en duurzamere eetomgevingen. Zo is de werkwijze bedoeld voor gemeentelijke beleidsmedewerkers werkzaam in bijvoorbeeld het sociale domein, ruimtelijke/fysieke domein en preventie- en zorgdomein. En voor professionals die het beleid mede vormgeven en uitvoeren, zoals JOGG-regisseurs, combinatiefunctionarissen en gezondheidsbevorderaars bij de GGD.

De werkwijze

Bekijk de werkwijze hieronder. Via de blauwe knop kun je hem gratis downloaden. We stellen je voor het downloaden 3 korte vragen. Deze zijn niet verplicht om te beantwoorden.

Zet de eerste stap

Ga aan de slag met de bouwstenen in een volgorde die past bij jouw situatie. Klik hieronder op een van de bouwstenen voor uitgebreide uitleg. Bij iedere bouwsteen geven we ook voorbeelden hoe je dit toepast in het gemeentelijke bedrijfsrestaurant. Dit is namelijk een mooie eerste stap; practice what you preach.

Bouwsteen 1: Bepaal de focus

Bepaal de focus

 • Breng in kaart wat er al gebeurt in de eetomgevingen in jouw gemeente.
 • Inventariseer in de lokale beleidsplannen op welke doelgroepen de focus ligt rondom volksgezondheid en/of raadpleeg het lokale preventie- en sportakkoord. Denk aan doelgroepen als kinderen, jongeren, ouderen, mensen met een migratieachtergrond, mensen met een lage sociaaleconomische positie (SEP) en werknemers.
 • Kies de eetomgeving waarop je gaat focussen. Dit kun je doen door te kijken naar de doelgroep waar de gemeente op focust, waar het probleem en de mogelijke impact het grootst is, en wat de hiervoor nodige inspanning is. Kijk hiervoor op deze website en gebruik bijvoorbeeld de impact-effort matrix.
 • Start met één eetomgeving voor sneller resultaat. Het eigen bedrijfsrestaurant van de gemeente is een mooie eerste stap. 
 •  
Eetomgeving Doelgroep
Gemeente- en provinciehuizen Medewerkers gemeente
Vo- en mbo-scholen Jongeren en schoolmedewerkers
Sport- en buurtlocaties Kinderen en hun ouders/verzorgers, jongeren, volwassenen, ouderen, mensen met een migratieachtergrond en mensen met een lage SEP
 Sportevenementen Deelnemers en hun supporters
Dagattracties Bezoekers en personeel
Ziekenhuizen en zorginstellingen Patiënten, onder wie ouderen, bezoekers en personeel
Andere locaties met voedingsaanbod Afhankelijk van de omgeving

Meer doen? Bekijk ook  Gezonde Kinderopvang, Kansrijke Start en Stappenplan Verspilling.

Voorbeeld in de praktijk: gemeentelijk bedrijfsrestaurant

Practice what you preach. Start met het gezonder en duurzamer maken van het bedrijfsrestaurant in jouw gemeentehuis. Bekijk het Regionaal Preventieakkoord 2021-2023 van Zuid-Limburg met daarin hun focuspunten voor gezondere en duurzamere eetomgevingen.

sluiten
Bouwsteen 2: Creeër draagvlak

Creëer draagvlak

 • Benoem een kartrekker voor de eetomgeving waar jullie op gaan focussen.
 • Betrek de wethouder actief op dit thema voor het creëren van financiële ruimte en het uitdragen van het belang van een gezonde en duurzame eetomgeving. Bijvoorbeeld vanuit de brede SPUK. De volgende webpagina’s kunnen hierbij helpen: Invloed fysieke omgeving op eetgedrag en Gezonde eetomgeving. En bekijk ook de video over de invloed van de eetomgeving.
 • Begin met informeren en interesseren van betrokkenen, bijvoorbeeld tijdens een inspiratiesessie. Zo begrijpt uiteindelijk iedereen het belang van de verandering. Raadpleeg een Adviseur Eetomgevingen en JOGG-Teamfit coach (zie ook bouwsteen 4).
  - Betrek intern binnen de gemeente relevante collega’s uit verschillende beleidsdomeinen die te maken hebben met de eetomgeving waarop je focust. Hiermee creëer je een integrale aanpak die domein overstijgend is. JOGG heeft hiervoor een handreiking gemaakt en kan hulp bieden bij het organiseren van een werksessie.
  - Betrek extern relevante stakeholders van de gekozen eetomgeving: van uitvoerder tot besluitvoerder.
 • Laat de betrokkenen meedenken en meedoen om er een gezamenlijk plan van te maken.
 • Plan periodiek overleg met de betrokkenen om elkaar op de hoogte te houden en het thema eetomgeving op de agenda te houden en waar mogelijk uit te breiden.

Voorbeeld in de praktijk: gemeentelijk bedrijfsrestaurant

Betrek alle stakeholders, denk aan de wethouder, facilitair manager, cateringmedewerkers, beleidsmedewerkers, HR-medewerkers, ondernemingsraad, bezoekers van het bedrijfsrestaurant, en eventueel de JOGG-regisseur.

sluiten
Bouwsteen 3: Onderteken de ambitie

Onderteken de ambitie

 • Onderteken de bijpassende ambities van de gekozen eetomgeving en bepaal daarbij gezamenlijk jullie doel. Zoals het aantal locaties in een bepaalde wijk dat binnen een bepaalde termijn voldoet aan één van onderstaande ambities. Bijvoorbeeld: Binnen twee jaar heeft 50% van de vo- en mbo-scholen in onze focuswijken de Ambitieverklaring Gezonde Schoolkantine ondertekend.
 • Leg bovenstaande afspraken, gezamenlijke doelen en werkwijzen vast en maak onderling afspraken over rollen en verantwoordelijkheden. Leg dit zo nodig vast in een projectplan.
 •  
Eetomgeving Programma Onderteken de bijpassende ambitie
Gemeente- en provinciehuizen Werkwijze JOGG-Teamfit Ambitie Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen 2021-2025*
Vo- en mbo-scholen Gezonde Schoolkantine Ambitieverklaring Gezonde Schoolkantine 2021-2025 
Sport- en buurtlocaties

Werkwijze JOGG-Teamfit

JOGG-Teamfit Topprestatiebadge
Sportevenementen Werkwijze JOGG-Teamfit Convenant Gezonde Sportevenementen
Dagattracties Werkwijze JOGG-Teamfit Ambitie Gezond Uit
Ziekenhuizen en zorginstellingen Goede Zorg Proef Je Intentieverklaring Goede Zorg Proef je

*Met deze ambitie werk je toe naar het Overheidsniveau Gezonde Catering aan de hand van de Richtlijn Eetomgevingen.

Voorbeeld in de praktijk: gemeentelijk bedrijfsrestaurant

Binnen een jaar na ondertekening van de ambitie Ambitie Gezonder voedingsaanbod in gemeentehuizen en provinciehuizen 2021-2025 voldoet het aanbod van alle bedrijfsrestaurants van onze gemeente aan deze ambitie.

sluiten
Bouwsteen 4: Ontvang ondersteuning

Ontvang ondersteuning

 • Maak gebruik van de beschikbare ondersteuning voor de uitvoering. Zoals uitleg over de invloed van de eetomgeving, inspiratie voor gezonde en duurzame producten en advies over eerste verbeterstappen op basis van de Richtlijn Eetomgevingen. Raadpleeg onderstaande experts om toe te werken naar jullie doel:
  - Adviseur Eetomgevingen van het Voedingscentrum: school, zorg en overig advies.
  - JOGG-Teamfit coach: sport(evenement), buurt, bedrijfsrestaurant en dagattracties zoals pretparken en musea.
  - Trainingen en bijeenkomsten vanuit netwerken, zoals Gezond Uit en Convenant Gezonde Sportevenementen.
 • Ga gezamenlijk aan de slag met de eetomgeving. Laat betrokkenen tussentijds weten met welke activiteiten je bezig bent. Zo werk je aan draagvlak gaandeweg het traject.

Voorbeeld in de praktijk: gemeentelijk bedrijfsrestaurant

Neem contact op met de JOGG-Teamfit coach uit de regio, zodat de cateraar van het bedrijfsrestaurant advies ontvangt om het aanbod gezonder en duurzamer in te richten met behulp van de Richtlijn Eetomgevingen.

sluiten
Bouwsteen 5: Borg in lokaal beleid

Borg in lokaal beleid

Voorbeeld in de praktijk: gemeentelijk bedrijfsrestaurant

Zet het Overheidsniveau Gezonde Catering als vereiste in de aanbesteding voor de nieuwe catering van de gemeentelijke bedrijfsrestaurants.

sluiten
Bouwsteen 6: Maak de ambitie zichtbaar

Maak de ambitie zichtbaar

 • Draag uit waar je voor staat door de ambitie zichtbaar te maken en jullie successen te vieren. Nodig bijvoorbeeld een wethouder uit voor de opening van het gezonde en duurzame aanbod op de locatie.
 • Verspreid het nieuws via lokale (social) media, interne en externe nieuwsbrieven en met posters bij de eetomgevingen zelf. Laat bijvoorbeeld met storytelling zien wat de ervaringen van de gebruikers zijn.
 • Stimuleer de volgende eetomgevingen om toe te werken naar:
  - Schoolkantines: Schoolkantine Schalen
  - Sport- en buurtlocaties: JOGG-Teamfit Topprestatiebadge 
  - Bedrijfsrestaurants: Overheidsniveau Gezonde Catering

Voorbeeld in de praktijk: gemeentelijk bedrijfsrestaurant

Nodig alle medewerkers van de gemeente uit voor een feestelijke proeverij tijdens de heropening van het gezondere en duurzamere bedrijfsrestaurant. Vraag bijvoorbeeld een wethouder of andere aansprekende ambassadeur om het restaurant te (her)openen of organiseer een blinde proeverij.

sluiten
Bouwsteen 7: Evalueer en stuur bij

Evalueer en stuur bij

 • Plan een gezamenlijke evaluatie om terug te blikken op de activiteiten van de doorlopen bouwstenen. Bekijk de evaluatiemethoden van het RIVM, zoals de Tijdlijnmethode.
 • Stuur bij waar nodig om het doel te behalen en herhaal zo nodig de activiteiten van enkele bouwstenen.
 • Deel de resultaten van de evaluatie om bijvoorbeeld verantwoording af te leggen, successen te delen en vieren en draagvlak te vergroten en behouden onder partners.
 • Bepaal wie verantwoordelijk blijft voor de gekozen eetomgeving en stem af hoe de betrokkenen op de hoogte blijven.
 • Ga door naar bouwsteen 1 om een nieuwe eetomgeving te kiezen om op te focussen.
sluiten

Samenwerking Voedingscentrum en JOGG

Het Programma Eetomgevingen van het Voedingscentrum stimuleert dat eetomgevingen zó zijn ingericht dat de gezonde en duurzame keuze volgens de Schijf van Vijf vanzelfsprekend is voor iedereen. Het Voedingscentrum is de kennispartner op het gebied van voeding en voedselkeuzegedrag. JOGG is de kennispartner op het gebied van de integrale aanpak van gemeenten. Met de aanpak bieden ze de basis voor integrale samenwerking om in beleid en praktijk de leefomgeving gezonder te maken.

Beide partijen bieden implementatieondersteuning en hebben expertise van de concrete instrumenten die per omgeving ingezet kunnen worden. Gezamenlijk ondersteunen we door heel Nederland partijen bij het toepassen van de Richtlijn Eetomgevingen. De programma’s genoemd in deze werkwijze gebruiken deze richtlijn.

Meer informatie

Wil je op de hoogte blijven over de werkwijze voor gemeenten? Meld je dan aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief voor professionals.

Wil je in jouw gemeente aan de slag met de eetomgeving? Neem vrijblijvend contact op met onze Adviseurs Eetomgevingen door te mailen naar eetomgeving@voedingscentrum.nl. Dan bekijken we samen hoe we je hiermee op weg kunnen helpen.